Η βιβλιοθήκη downloads έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

 Αρχεία

WinRar 32 bit
Χρήσιμο πρόγραμμα για την συμπίεση και την αποσυμπίεση αρχείων.
Μέγεθος αρχείου: 1.74 MB
WinRar 64 bit
Χρήσιμο πρόγραμμα για την συμπίεση και την αποσυμπίεση αρχείων.
Μέγεθος αρχείου: 1.93 MB