Η βιβλιοθήκη downloads έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

 Αρχεία

Bitvise SSH Client
Χρήσιμο πρόγραμμα για την αποστολή αρχείων στους servers με σύνδεση SSH
Μέγεθος αρχείου: 21.8 MB
Filezilla ftp client
Χρήσιμο πρόγραμμα για το ανέβασμα τραγουδιών και άλλων αρχείων στους Servers.
Μέγεθος αρχείου: 4.72 MB