Η βιβλιοθήκη downloads έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

 Αρχεία

Virtual Audio Cable 4.15 για Windows
Το Virtual Audio Cable είναι μια εικονική συσκευή ήχου για τα Windows που σας επιτρέπει ροές ήχου εφαρμογές »να μοιραστούν μεταξύ τους. Το Virtual Audio Cable ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των εφαρμογών, όπου μία ή περισσότερες εφαρμογές στέλνουν audio streams τους στην πλευρά εισόδου του Virtual Audio Cable, επιτρέποντας οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές να τις ακούσετε στην πλευρά εξόδου, λαμβάνουν τα ίδια ακριβώς δεδομένα ήχου.Το Virtual Audio Cable υποστηρίζει μέχρι 256 εικονικά καλώδια, όπου μπορεί να αναμιχθούν πληροφορίες ήχου και διανέμονται. Επειδή όλες αυτές οι πληροφορίες ήχου που περνάνε περίπου είναι ψηφιακές, δεν υπάρχει απώλεια της ποιότητας στη διαδικασία.
Μέγεθος αρχείου: 591 kB